Pure Consulting har blitt til KPMG Pure Sustianability


Fra 1. april 2020 har Pure Consulting blitt del av KPMG - og heter heretter KPMG Pure Sustainability. Heretter finner du oss i KPMG huset på Majorstuen i Oslo.

Les mer

Hvorfor det er viktig å fortsette «stø kurs» på bærekraftarbeidet – også under koronakrisen


De siste ukene har snudd opp ned på samfunnet vårt og det er vanskelig både som privatperson og bedrift å ha fokus på annet enn kortsiktige tiltak som minsker den negative effekten av koronakrisen.

Les mer

Resultatene fra Sustainable Brand Index 2020 er nå lansert


Årets rangeringer og resultater er nå klare. Grunnet Covid-19 avlyste vi den fysiske lanseringen - her finner du resultatene.

Les mer

Pure Consulting blir til KPMG Pure Sustainability


I 10 år har Pure bistått kunder med bærekraftrådgivning. Nå er det på tide å skalere opp, slik at vi kan møte økt etterspørsel etter bærekraftsrådgivning og bidra til nødvendig omstilling i norsk og nordisk næringsliv.

Les mer

Full sal under lansering av BehaviorLab


BehaviorLab tar utgangspunkt i nudging og er et lovende verktøy for å skape bærekraftig forbrukeratferd og sette handling bak bærekraftsstrategien

Les mer

Kamp mot plastavfall i filippinske havnebyer


Innen 2023 skal plastforsøplingen halveres i de tre havnebyene Manila, Puerto Princesa og Batangas.

Les mer

«Business as usual» er den største risikoen


Ifølge FNs klimautvalg har vi 10 år på oss hvis vi skal klare å snu irreversible skader på jorden. European Investment Bank anslår et årlig finansieringsgap på 270 milliarder euro for å dekke nødvendige endringer. Gjennom de siste 20 årene har det vært relativt små endringer i investeringsstrategiene. Hvorfor går det så sent?

Les mer

Vår nyeste satsning – atferdsvitenskap for bærekraftig utvikling!


Pure og GreeNudge har gleden av å lansere BehaviourLab, et samarbeid for å anvender atferdsvitenskap for bærekraftig utvikling.

Les mer

Pure sin metodikk får internasjonal oppmerksomhet


FN inviterte Pure til å dele sin erfaring med 40 land representert.

Les mer

Kommentar – Hvor er vyene for den lokale klimapolitikken?


Kristiansand har de høyeste utslippene av C02-ekvivalenter per innbygger og de laveste klimaambisjonene av landets største byer.

Les mer