Full sal under lansering av BehaviorLab


BehaviorLab tar utgangspunkt i nudging og er et lovende verktøy for å skape bærekraftig forbrukeratferd og sette handling bak bærekraftsstrategien

Les mer

Kamp mot plastavfall i filippinske havnebyer


Innen 2023 skal plastforsøplingen halveres i de tre havnebyene Manila, Puerto Princesa og Batangas.

Les mer

«Business as usual» er den største risikoen


Ifølge FNs klimautvalg har vi 10 år på oss hvis vi skal klare å snu irreversible skader på jorden. European Investment Bank anslår et årlig finansieringsgap på 270 milliarder euro for å dekke nødvendige endringer. Gjennom de siste 20 årene har det vært relativt små endringer i investeringsstrategiene. Hvorfor går det så sent?

Les mer

Vår nyeste satsning – atferdsvitenskap for bærekraftig utvikling!


Pure og GreeNudge har gleden av å lansere BehaviourLab, et samarbeid for å anvender atferdsvitenskap for bærekraftig utvikling.

Les mer

Pure sin metodikk får internasjonal oppmerksomhet


FN inviterte Pure til å dele sin erfaring med 40 land representert.

Les mer

Kommentar – Hvor er vyene for den lokale klimapolitikken?


Kristiansand har de høyeste utslippene av C02-ekvivalenter per innbygger og de laveste klimaambisjonene av landets største byer.

Les mer

Finans for klima


Torsdag 7. november inviterte CICERO Senter for klimaforskning og Stockholm Environment Institute (SEI) til frokostseminar om styring av klimarisiko i finanssektoren, og grønne obligasjoner sin rolle.

Les mer

Tre kjennetegn ved norske forbrukeres holdninger til sirkulærøkonomi


29. oktober 2019 inviterte EGGS Design og Pure Consulting til frokostseminaret «Crafting Circular Future» med lansering av SB Insight’s rapport «The Nordic Market for Circular Economy» (2019). Her er tre kjennetegn ved norske konsumenters holdninger til sirkulærøkonomi som kom frem i rapporten.

Les mer

Hva du som leder bør vite for å omstille din virksomhet


I vår nyeste undersøkelse trekker vi frem de viktigste egenskapene du må beherske og barrierer du må overkomme for å integrere bærekraft i kjernen av forretningen

Les mer

Bærekraft og ungdomsmedvirkning i nye Asker kommune


For ett år siden fasiliterte Pure Consulting Askerkonferansen, som fokuserte på ungdomsmedvirkning og lokal implementering av bærekraftsmålene. Nå er animasjonsfilmen som oppsummerer innspillene ute!

Les mer