Ellen Sofie Øgaard


Ellen Sofie Øgaard har Bachelor of Business Administration fra Handelshøyskolen BI og MSc in Corporate Environmental Management fra University of Surrey der hun skrev masteroppgave om sirkulær økonomi. Hun er Circulab-sertifisert og kan hjelpe bedrifter og kommuner å aktivere sirkulær økonomi.

Ved siden av å jobbe i Pure driver Ellen oppstartsbedriften EatUp som skal «nudge» forbrukere å kaste mindre mat. Ellen har tidligere hatt forskjellig prosjektansvar i tankesmien Skaperkraft og Agnus Consulting. Hun trives med mangfold og har internasjonal erfaring fra blant annet studiene, Skaperkraft og et prosjekt i Norsk-Russisk Handelskammer. I tillegg startet hun som 19-åring organisasjonen SHE=Precious som hjelper unge jenter i Nepal fra prostitusjon og menneskehandel til skolegang – etter å ha bodd og jobbet fem måneder i landet.

Ellen brenner for samfunnsbygging, spesielt i skjæringspunktet mellom gründerskap, verdiskaping og bærekraft. Hun er fascinert av ressursforvaltning og ønsker å bruke karrieren sin på å endre samfunnsstrukturer som sikrer rettferdig og bærekraftig ressursforvaltning.