Jan-Gustav Strandenæs


Kjernekompetanse: Bred internasjonal kunnskap om bærekraft politikk, demokratisystemer og FN

Jan-Gustav Strandenæs er tilknyttet Pure som selvstendig rådgiver.

Han har arbeidet med miljørelaterte spørsmål siden han startet sin karriere tidlig på 70-tallet. Han har arbeidet med spørsmål knyttet til FN systemet, og bodd og arbeidet i Latin-Amerika, Botswana, Uganda, USA, Sverige og Norge. Siden 1997 har Jan-Gustavs arbeid fokusert på bærekraftig utvikling og godt styresett, og i den sammenheng har han arbeidet med FNs kommisjon for bærekraftig utvikling (UNCSD). Han har utstrakt erfaring med frivillige organisasjoner (NGOs) gjennom arbeid med slike organisasjoner på de fleste kontinentene de siste 35 årene. Han snakker flere språk, har ledet FN møter og FN prosesser, holdt foredrag om FN, miljø og bærekraftig utvikling, evaluert prosjekter og vært rådgiver for ulike land om slike spørsmål.

Jan-Gustav har også vært FNs NGO koordinator for globalt arbeid om bærekraftig utvikling, og koordinerte innspill fra internasjonale organisasjoner i forbindelse med forberedelsene til FNs konferanse om bærekraftig utvikling i Brasil i 2012.

Jan-Gustav arbeider som foredragsholder og frilansrådgiver for både Pure og for organisasjonen ANPED(The Northern Alliance for Sustainability og Stakeholder Forum).

Kontakt

jan-gustav@pureconsulting.no

+47 470 18 337

LinkedIn

CV Sendes ved forespørsel