Kari Synnøve Johansen


Kari jobber som rådgiver i Pure, og har vært i Pure siden januar 2019. Hun har erfaring fra internasjonale samarbeid og klima- og miljøprosjekter i GRID-Arendal (et samarbeidssenter av FNs Miljøprogram) og Østersjørådet (CBSS).

Kari har flere års erfaring fra å jobbe med temaer som bærekraftig utvikling, hav og marine økosystemtjenester, klimaendringer, miljøkriminalitet i internasjonal sammenheng. Hun har blant annet arbeidet med kapasitetsbygging og kommunikasjon på integrert og helhetlig havforvaltning i Vest- og Sentral Afrika, havkunnskap (ocean literacy) i Europa, og vært forfatter i en UNESCO og GRID-Arendal publikasjon om vannsikkerhet i Andesfjellene. Med dette arbeidet har Kari opparbeidet seg mye kompetanse på analyse- og rapportskriving, prosjektledelse og kommunikasjonsarbeid, og har god forståelse for policy-science interface. Som rådgiver i Pure har jobber Kari med både private og offentlige aktører, og hun sitter blant annet i styret i Purpose17.

Hun har en Master of Science i Global Politikk fra London School of Economics and Political Science, og fullfører nå en mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Gjennom studiene har Kari mye kunnskap om politikk og governance, spesielt innenfor internasjonal politikk, globalisering og klima- og miljøpolitikk. Hun skriver for tiden sin masteroppgave om marin plastforsøpling og global governance.