Kia Luise Klavenes


De bedriftene som setter bærekraft på den strategiske agendaen styrker ikke bare bunnlinjen, men legger fundamentet for vekst og styrket innovasjon gjennom hele bedriftens verdikjede

Kjernekompetanse: Bærekraftig forretningsutvikling, sosial innovasjon og entreprenørskap

Kia er seniorrådgiver og Partner i Pure. Hun har 16 års erfaring som rådgiver for offentlige og private virksomheter i arbeidet med å utvikle og implementere strategier for bærekraft. Kia har jobbet for blant andre Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Innovasjon Norge, Nordic Innovation, Oslo kommune, Norges Forskningsråd, Telenor, Storebrand, BKK, NSB, Abelia, DNB, Siemens, Varnergruppen, Asplan Viak, Tekna, KLP Skadeforsikring, Grieg STAR og flere mindre gründerbedrifter.

Kia har vært sentral i utvikling og lansering av mange nyskapende initiativ. Hun var involvert i lansering av Grønt Inspirasjonssenter fra 1997, et publikumssenter for bærekraftig forbruk drevet av Grønn Hverdag og Oslo kommune. Hun var også delaktig i flere bærekraftinitiativ i de årene hun var ansatt og leder i Grønn Hverdag. Blant andre; lanseringen av strategien Oslo Bærekraftig By, Oslo Bymiljøpris og Oslo Miljøfestival.

I 2006 ble hun ansatt som seniorrådgiver i Stiftelsen GRIP. GRIP sto for Grønt i praksis og var eiet av Miljøverndepartementet. I forbindelse med Lavutslippsutvalgets rapport i 2006, tok hun og kolleger i GRIP initiativ til et klimahandlingsprogram for bedrifter, et program som ble en del av regjeringens klimakampanje Klimaløftet fra 2007. Stiftelsen GRIP gikk konkurs i juni 2008. I januar 2009 tok hun derfor over ansvaret for å lede og videreutvikle Klimaløftet for bedrifter som selvstendig næringsdrivende. Mer enn 100 bedrifter deltok i programmet, og Kia sørget blant annet for at klimaprinsippene ble innbakt i Miljøfyrtårnsertifiseringen og Økoturismesertifiseringen.

I 2011 begynte Kia et assosiert partnerskap med dansk-britiske Tania Ellis i The Social Business Company. Tania Ellis er forfatter og ekspert på globale bærekrafttrender og sosial innovasjon. Høsten 2013 lanserte de sammen The Social Business Club® i Norge – et internasjonalt kompetansenettverk for profesjonelle som er opptatt av innovativ og bærekraftig forretningsutvikling og nye forretningsmodeller.

Kia blir ofte brukt som foredragsholder på tema som bærekraftig forretningsutvikling, bærekraftige forretningsmodeller og sosialt entreprenørskap. Hun er gjesteforeleser i kurs på Handelshøyskolen BI og medskribent i boken «The Worldguide to Sustainable Enterprise» som ble gitt ut i 2015. Kia er aktiv i flere gründermiljøer og har også erfaring fra styreverv og advisory boards i gründerbedrifter.

Kia er også nylig sertifisert som Circulab sertifisør – et verktøy for implementering av sirkulære forretningsmodeller.

Kontakt

kia@pureconsulting.no

+47 970 26 850

LinkedIn

Twitter

CV sendes ved forespørsel