Marcus Borley


Marcus er senior rådgiver hos Pure og har mange års erfaring som konsulent, rådgiver, kursholder og prosjektleder innenfor bærekraftstjenester, organisasjonsutvikling, endringsprosesser og organisasjonslæring.

Marcus har en svært spennende og variert bakgrunn, noe som gjør at han raskt setter seg inn i virksomhetens situasjon og lett danner en god forståelse for bærekraft knyttet virksomhetens strategi og markeder. Marcus har over 15 års erfaring som kursholder og som konsulent for å bistå organisasjoner med strategisk kompetanseutvikling. Han har jobbet både strategisk og operativt innenfor HR-relaterte funksjoner, og har ledererfaring fra opplærings- og kommunikasjonsbransjen. Marcus har jobbet med ansvarlig leverandørkjeder i 7 år, og har skrevet flere publikasjoner knyttet ansvarlig leverandørkjedestyring. Marcus er en erfaren Miljøfyrtårn konsulent (virksomhet og hovedkontormodellen) og har god erfaring med å bistå virksomheter med utviklingen og implementeringen av et miljøledelsessytem i forkant av sertifiseringen.

Marcus har en mastergrad i ledelse og har studert organisasjonspsykologi. Marcus er utdannet NLP coach og studerer for tiden psykoterapi, noe som bygger på hans interesse for kognitive og emosjonelle aspekter knyttet menneskelig adferd og bærekraft. Marcus er opptatt av det menneskelige faktoren, og mener at dette er avgjørende for å lykkes med å realisere bærekraftstrategien, bl.a. gjennom å utvikle en organisasjonskultur som evner å drive endring mot bærekraftig verdiskapning.